KNIHA MILEVSKO 830 LET

Poslední skutečně „velká“ kniha o Milevsku vznikla v roce 1984, kdy si město připomínalo 800 let od první písemné zmínky o něm. Letos to tedy je 830 let, a tak světlo světa spatřuje další publikace. Pod názvem Milevsko – 830 let (1184 – 2014) ji pro město Milevsko vydává společnost Milevský kraj.

Rozdíl mezi oběma publikacemi je viditelný na první pohled: proti necelým dvěma stům stránkám „staré“ černobílé knihy stojí 360 plnobarevných stran současné publikace. Ideologický nátěr, který je na knize z roku 1984 jasně viditelný, se zde pochopitelně neobjevuje. Redakční tým však nepovažoval knihu z roku 1984 za jednoznačně špatnou, a tak se jí některými prvky v pozměněné podobě dotýká, ba se jí inspiruje.

Kniha je určena obyvatelům našeho města, těm, kteří odsud pocházejí a stále mají k Milevsku blízký vztah, a všem zájemcům o Milevsko. Její pojetí umožňuje, aby plnila i určitou reprezentativní funkci a město se mohlo jejím prostřednictvím prezentovat třeba významným návštěvám.

Nová publikace je vlastně sborník, který chce představit Milevsko v jeho současnosti i historii. Důsledně se vyhýbá textům typu „vzpomínky pamětníků“. Texty napsali lidé, kteří zpracovávané oblasti opravdu rozumějí; přestože převažují autoři místní (nebo s nějakou vazbou k Milevsku), jsou zde zastoupeni i ti, kteří zde nežijí nebo nemají k našemu městu přímý vztah. Jejich odstup od tématu pak přináší zajímavé výsledky.

Pokud jde o témata z milevské minulosti, jistě nepřekvapí, že se několika z nich zhostilo Milevské muzeum. Z pera Vladimíra Šindeláře – kromě dalších textů – pochází rozsáhlý materiál o armádách, které prošly Milevskem od středověku do druhé světové války. Příjemným překvapením jistě bude debut pracovníka muzea Lukáše Pance; jeho článek o historii zdejšího hokeje zaujme důkladnou znalostí pramenů. Jednou ze zmíněných „ozvěn“ knížky z roku 1984 je kalendárium. Na rozdíl od svých předchůdců nechtěli jeho autoři, ředitel Milevského muzea Šindelář a písecký archivář Jiří Pešta, procházet celými osmi stoletími, a tak připravili materiál s názvem 200 let Milevska v datech. Autoři přiznávají, že bylo obtížné najít pro každý rok, počínaje rokem 1814, nějakou událost, ale nakonec to dokázali. Vznikla kapitola jako stvořená pro listování a brouzdání milevskými moderními dějinami. Z historických témat ještě připomeňme reprodukce starých listin vztahujících se k Milevsku; jejich znění přeložil a poznámkami opatřil Jiří Pešta. Zaujme i článek docentky Karlovy univerzity Ivany Ebelové o milevských Židech a kapitola zachycující na téměř čtyřech desítkách fotografií naše město od roku 1945 – tu ze svých sbírek připravilo Milevské muzeum.

Současné Milevsko je představeno texty o neživé přírodě i o chráněných územích v blízkém okolí (autoři Jiří Machart a Karel Pecl). ZVVZ, jeho historii i současnou tvář zachytil Jiří Lesák. Nebudou chybět ani podrobné materiály o současném městě, o městských organizacích nebo třeba o výtvarnících a fotografech, kteří dnes v Milevsku tvoří, nebo zde mají své kořeny. Důstojné místo je věnováno také místním částem, tedy Dmýšticím, Něžovicím, Klisínu, Velké a Rukávči.

O bohatý fotografický doprovod se postaral písecký fotograf Jan Vávra. Ke svým článkům dodali obrazový doprovod – ať už fotografie, mapky, plánky a nákresy – sami autoři.

Kniha bude představena v rámci Bartolomějského posvícení v sobotu 23. srpna za účasti autorů. Tam také bude možno si ji poprvé zakoupit. Její cena byla stanovena na 349 Kč a k dostání bude v milevském infocentru.

Jiří Kálal