Sv.Bartoloměj

Kdo byl Svatý Bartoloměj 
Svatý Bartoloměj pocházel z židovského města Kány, které leží na západ od Genezaretského jezera a na sever od Nazareta. Jeho jméno bylo Bar-Tolmai (Tolmájův syn). Evangelista Jan ho nazývá Natanaelem. Patřil mezi skupinu židů, kteří očekávali Mesiáše.
Když ho jeho přítel Filip přivedl k Ježíši Kristu, přivítal ho slovy: „Hle, Izraelita v němž není lsti“. Přijal ho do sboru svých apoštolů a stal se očitým svědkem Ježíšových velkých událostí. Po Kristově zmrtvýchvstání se vypravil na velkou misijní cestu. Putoval od Malé Asie až po Indii. Do Indie údajně přinesl první aramejsky psané Matoušovo evangelium. Všechny nejstarší životopisy hovoří o mučednické smrti v Arménii.
Protože byl vyznavač v Krista, byl krutě umučen. Zaživa mu z těla stáhli kůži. V 5. století byly jeho ostatky přeneseny z Arménie do Mezopotámie a na konci 6. století se objevily na Liparských ostrovech při Sicílii, v 9. století v Beneventu. Císař Ota III. v Římě nechal vybudovat k jeho cti kostel, kam ostatky tohoto statečného muže slavnostně uložil. Svatý Bartoloměj bývá znázorněn s velkým nožem, nástrojem umučení. Stává se patronem všech, kteří neváhají nasadit vlastní kůži pro dobro a spravedlnost druhých. Jeho příklad dodnes promlouvá.