Dehetník

Dehetník byl vyhlášen za přírodní památku v roce 1986 za účelem ochrany vlhké louky, na které rostou cenná luční rašeliniště s chráněnými rostlinami.

Rostou zde například vachta trojlistá, ostřice přioblá, kozlík dvoudomý, rozrazil štítkovitý či ostřice dvoumužná. Tyto porosty včetně tůní rovněž slouží jako přirozené útočiště řady vzácných obojživelníků, ze kterých lze jmenovat kuňku ohnivou či skokana krátkonohého.

Přírodní památka je 1,07 hektarů velká a kolem ní se nachází ochranné pásmo do vzdálenosti 50 metrů a celkové velikosti 2,65 hektarů.

Památka je volně přístupná po naučné stezce kolem Milevska vedoucí po polní cestě z Milevska směrem na obec Líšnice.

  • Adresa cíle

    Dehetník, 399 01 Milevsko

Partneři slavností

Partneři posvícení

Logo partnera Město Milevsko
Logo partnera Dům kultury Milevsko
Logo partnera o106
Logo partnera Voxtox
Logo partnera Milevské noviny
Logo partnera Nej.cz s.r.o.
Logo partnera ČEVAK a. s.
Logo partnera VEBA PLYN
Logo partnera Tomegas s. r. o.
Logo partnera SVACON s. r. o.
Logo partnera ACOND a. s.
Logo partnera KV2 Audio
Logo partnera LUWEX
Logo partnera RADIOSTAV
Logo partnera Autobaterie Tollinger
Logo partnera Toulava - turistická oblast
Logo partnera Klášter Milevsko
Logo partnera Jihočeský kraj