Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie je zapsán v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Kostel se nachází na kopci uprostřed Kostelce nad Vltavou, a tak je považován za dominantu obce i okolí.

Kostel byl pravděpodobně založen mnichy benediktinského kláštera mezi léty 1270 – 1280. 

Kostel tvoří románská loď a je vystavěn z lomového kamene v podobě nepravidelného latinského kříže. Věž v západním průčelí je tvořena mohutným hranolem, který zaujímá celou šíři budovy. Roku 1763 byla přistavěna horní patra věže, v 18. století byla přistavěna oratoř a dále došlo k rozšíření lodi a postavení kruchty. Kostel je jednolodní s příčnou lodí. Pětiboký presbytář se nachází v ose se sakristií. Příčná loď a presbytář jsou sklenuty cihlovou křížovou žebrovou klenbou. Za oltářem se dochovaly dvě gotické fresky z doby před rokem 1350. Hlavní oltář je ve stylu rokoka.

Před ohradní zdí okolo kostela je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která zřejmě pochází ze sochařské dílny Matyáše Brauna (vytvořena kolem roku 1724).

  • Adresa cíle

    Kostelec nad Vltavou 104, 398 58 Kostelec nad Vltavou

Partneři slavností

Partneři posvícení

Logo partnera Město Milevsko
Logo partnera Dům kultury Milevsko
Logo partnera o106
Logo partnera Voxtox
Logo partnera Milevské noviny
Logo partnera Nej.cz s.r.o.
Logo partnera ČEVAK a. s.
Logo partnera VEBA PLYN
Logo partnera Tomegas s. r. o.
Logo partnera SVACON s. r. o.
Logo partnera ACOND a. s.
Logo partnera KV2 Audio
Logo partnera LUWEX
Logo partnera RADIOSTAV
Logo partnera Autobaterie Tollinger
Logo partnera Toulava - turistická oblast
Logo partnera Klášter Milevsko
Logo partnera Jihočeský kraj