Čertovo břemeno

Čertovo břemeno je menší skalní blízko vrcholu hory Javorová skála 723 m n. m.

Podle Čertova břemene se označuje typ granitoidů vyskytující se v jihovýchodní části středočeského plutonu. Jedná se o durbachity - tmavé minerály bohaté syenity až granity.

Čertovo břemeno je součástí území mikroregionu „Společenství obcí Čertovo břemeno“. Mikroregion je svazkem dvanácti obcí, který vznikl již v roce 1996 a název dostal právě podle skalního útvaru „Čertovo břemeno“, opředeného několika pověstmi. 

Územím mikroregionu prochází mezinárodní zelená stezka Greenways Praha - Vídeň. V její návaznosti a ve snaze zpřístupnit návštěvníkům turisticky atraktivní místa mikroregionu vzniklo několik velmi dobře značených místních cykloturistických tras s názvem Greenways Čertovo břemeno.

Zelené stezky Greenways Čertovo břemeno jsou složeny z cykloturistických tras, zimních běžkařských stop, pěších turistických tras, naučných stezek, křížové cesty z Jistebnice ke kapli sv. Máří Magdalény, lesoparku Městské sady Jistebnice, vycházkového okruhu Městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice a sedmi výletních tras s názvem Putování za kapličkami Českého Meránu.

Je zde dostatek přírodních a architektonických zajímavostí.

Pověst
Dle pověsti čert, který letěl s těžkým břemenem, již v tomto místě nemohl, a tak si chtěl odpočinout. Uviděl skalní výchoz a zastavil se na něm. Jak tam stál, tak pod tíhou břemene obtiskl své kopyto do skály. A opravdu nyní je na vrcholku skalního výchozu důlek jako pozůstatek po čertově zastávce.

Partneři slavností

Partneři posvícení

Logo partnera Město Milevsko
Logo partnera Dům kultury Milevsko
Logo partnera o106
Logo partnera Voxtox
Logo partnera Milevské noviny
Logo partnera Nej.cz s.r.o.
Logo partnera ČEVAK a. s.
Logo partnera VEBA PLYN
Logo partnera Tomegas s. r. o.
Logo partnera SVACON s. r. o.
Logo partnera ACOND a. s.
Logo partnera KV2 Audio
Logo partnera LUWEX
Logo partnera RADIOSTAV
Logo partnera Autobaterie Tollinger
Logo partnera Toulava - turistická oblast
Logo partnera Klášter Milevsko
Logo partnera Jihočeský kraj