Poutní kostel Jména Panny Marie

Poutní kostel Panny Marie představuje dominantu a zároveň i nejvýznamnější církevní památku obce Sepekov, která se nachází přibližně 5 km od Milevska.

Jedná se o majestátní barokní stavbu z let 1730 – 33 nesoucí stopy K. I. Dientzenhofera. Byl vystavěn na místě kapličky, kterou měl údajně založit opat Jarloch.

Kostel připomíná chrám na Svaté Hoře u Příbrami, a tak je někdy nazýván „jihočeská Svatá Hora“.

Centrální stavba je oválná, s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží na západní straně. Chrámová předsíň s věží obsahuje výklenky, v nichž jsou umístěny sochy Immaculaty – Panny Marie, sv. Jakuba a sv. Vavřince. Interiéru kostela vévodí pozdně gotický deskový obraz Panny Marie Sepekovské, jenž je umístěn na hlavním oltáři. Dále je uvnitř k vidění nádherná fresková výzdoba, která je tvořena výjevy z mariánské legendy od malíře P. Siarda Noseckého z roku 1732. Kostel je obklopen ambity, které mají čtyři brány v osách a v rozích čtyři kaple, jež jsou zasvěceny sv. Linhartovi, sv. Janu Nepomuckému, sv. Augustinovi a sv. Norbertovi. Ambity jsou zdobené křížovou cestou z roku 1805. Kostel Panny Marie se řadí mezi významná poutní místa jižních Čech. Jeho věhlas se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení, a tak sem každoročně o poutích směřují procesí věřících.

Partneři slavností

Partneři posvícení

Logo partnera Město Milevsko
Logo partnera Dům kultury Milevsko
Logo partnera o106
Logo partnera Voxtox
Logo partnera Milevské noviny
Logo partnera Nej.cz s.r.o.
Logo partnera ČEVAK a. s.
Logo partnera VEBA PLYN
Logo partnera Tomegas s. r. o.
Logo partnera SVACON s. r. o.
Logo partnera ACOND a. s.
Logo partnera KV2 Audio
Logo partnera LUWEX
Logo partnera RADIOSTAV
Logo partnera Autobaterie Tollinger
Logo partnera Toulava - turistická oblast
Logo partnera Klášter Milevsko
Logo partnera Jihočeský kraj