Klášter Milevsko

Milevský klášter je nejstarší na jihu Čech. Byl založen roku 1187. V areálu kláštera se nachází také Kostel sv. Jiljí a klášterní bazilika, která je jedinou románskou bazilikou v jižních Čechách.

V rámci celé České republiky pak jde o jednu ze tří nejcennějších románských staveb. 

Již od svého založení byl klášterní areál spojován s řádem premonstrátů. Přezdívalo se mu Jarlochovo Milevsko podle jeho prvního opata Jarlocha (Gerlachus), jenž je považován za jednoho z pokračovatelů Kosmovy kroniky.

Při návštěvě premonstrátského kláštera v Milevsku si užijete atmosféru významného místa českých kulturních a duchovních dějin. Klášter byl založen roku 1187 Jiřím z Milevska. V dobách svého vzniku byl klášter považován za centrum duchovního, kulturního a hospodářského života v kraji a to i přesto, že musel v průběhu své existence čelit řadě dramatických situací.

Klášter oplývá jedinečných geniem loci, díky němuž si návštěvníci mohou vychutnat nezapomenutelnou atmosféru tohoto místa. V současné době klášter slouží nejen církevním účelům, ale stává se také dějištěm řady kulturních akcí.

V areálu sídlí dále děkanství, Milevské muzeum a farní charita. Je domovem komunity bratří z řádu premonstrátů, dnes spravovaný Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Milevský klášter nabízí dva prohlídkové okruhy. První trasa „Sakrální stavby“ zavede návštěvníky do jediné románské baziliky v jižních Čechách, na rajský dvůr, opatské kaple, malé archeologické expozice a do kostela sv. Jiljí, ve kterém se prvně v naší gotické architektuře objevuje tzv. klenba milevského typu a kde byla nedávno odhalena tajná chodba s tzv. Milevským relikviářem. Druhá trasa provede návštěvníky opatskými pokoji a seznámí je s životem premonstrátů a historií řádu.

V roce 2008 získal milevský klášter status národní kulturní památky.

Nevěříte? Tak se přijďte přesvědčit na vlastní oči a už nebuďte nevěřící Tomášové!

Otevírací doba

duben, září, říjen:
pá-ne 9:30-16 hod
první prohlídka začíná v 10 hod, poslední v 15 hod (v případě zájmu o oba okruhy ve 14 hod)
velikonoční pondělí máme zavřeno

květen a červen:
pá - ne 9:30-17 hod
první prohlídka začíná v 10 hod, poslední v 16 hod (v případě zájmu o oba okruhy v 15 hod)

červenec a srpen:
denně 9:30-17 hod
první prohlídka začíná v 10 hod, poslední v 16 hod (v případě zájmu o oba okruhy v 15 hod)

Partneři slavností

Partneři posvícení

Logo partnera Město Milevsko
Logo partnera Dům kultury Milevsko
Logo partnera o106
Logo partnera Voxtox
Logo partnera Milevské noviny
Logo partnera Nej.cz s.r.o.
Logo partnera ČEVAK a. s.
Logo partnera VEBA PLYN
Logo partnera Tomegas s. r. o.
Logo partnera SVACON s. r. o.
Logo partnera ACOND a. s.
Logo partnera KV2 Audio
Logo partnera LUWEX
Logo partnera RADIOSTAV
Logo partnera Autobaterie Tollinger
Logo partnera Toulava - turistická oblast
Logo partnera Klášter Milevsko
Logo partnera Jihočeský kraj